post

KPO 2024

W ramach naboru w programie „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 Fundacja Dom Ojca realizuje przedsięwzięcie pod tytułem: „Ekologicznie i ekonomicznie – zielona transformacja Domu Ojca milowym krokiem przyjaźni z naturą.” czytaj więcej

post

TOGETHER – społecznie bezpiecznie!

W ramach projektu „NOWEFIO–lubuskie lokalnie” w drodze porozumieniu o współpracy grupy nieformalnej

Dobre wujki 3”,

a Patronem Fundacją Dom Ojca z Brodów realizowaliśmy projekt pt.:

Together – społecznie bezpiecznie!”

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 czytaj więcej

post

Active time – społecznie bezpiecznie!

Realacja z realizacji projektu w ramach programu „NOWEFIO- lubuskie lokalnie” – dotyczy realizacji trzech wyjazdów integracyjnych wraz z warsztatami z zakresu intensywnej komunikacji interpersonalnej, aktywacji społecznej i sportowej, połączonej z aspektem turystyki – krajoznawczej rejonu województwa lubuskiego w ramach działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. czytaj więcej

post

Pomoc postpenitencjarna

W ramach programu „POMOCY POSTPENITENCJARNEJ” realizowanej prze Fundację DIES MEI organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości – podjęliśmy projekt wykonania zadania publicznego:

Promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty wyjazdowe do Hostelu w Katach Wrocławskich w temacie: Zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zmiany stylu życia oraz poprawy warunków psychicznych. Trening zastępowania agresji. Praca nad asertywnością oraz radzenie sobie z negatywnymi emocjami. Przygotowanie do wyjścia z kryzysu. czytaj więcej