post

Życie w DOMU OJCA

Dom Ojca – to dom dla ludzi w ruinie życia, do którego przychodzą niczym „syn marnotrawny”, lecz żeby rozpocząć pracę z takim człowiekiem, potrzebne jest jego opamiętanie z życia jakie dotychczas prowadził, czyli musi sam chcieć zmiany swojego życia. Tutaj dajemy tą szansę, ale czy On chce? czytaj więcej

post

Dom Ojca

W myśl cytatu:  „Ratuj wydanych na śmierć, a tych których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj.” Przyp. Salomona 24.11, wyznaczyliśmy cele naszej fundacji, wśród których m.in. jest pomoc społeczna w readaptacji do życia codziennego osobom doświadczającym  z powodu trudnych sytuacji życiowych wykluczenia społecznego (opuszczających zakłady karne, byłych osadzonych, osób wychodzących z ośrodków wychowawczych, poprawczych, bezdomnych, sierot, osób z objawami dysfunkcji, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie posiadających możliwości korzystania z zasobów rodzinnych czy środowiskowych). czytaj więcej