post

Życie w DOMU OJCA

Dom Ojca – to dom dla ludzi w ruinie życia, do którego przychodzą mężczyźni niczym „syn marnotrawny”, lecz aby rozpocząć pracę nad takim człowiekiem, potrzebne jest jego opamiętanie oraz pragnienie zmiany życia, które dotychczas prowadził. czytaj więcej

post

Dom Ojca

W myśl cytatu:  „Ratuj wydanych na śmierć, a tych których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj.” Przyp. Salomona 24.11, wyznaczyliśmy cele naszej fundacji, wśród których m.in. jest pomoc społeczna w readaptacji do życia codziennego osobom doświadczającym  z powodu trudnych sytuacji życiowych wykluczenia społecznego (opuszczających zakłady karne, byłych osadzonych, osób wychodzących z ośrodków wychowawczych, poprawczych, bezdomnych, sierot, osób z objawami dysfunkcji, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie posiadających możliwości korzystania z zasobów rodzinnych czy środowiskowych). czytaj więcej