post

W ramach programu „POMOCY POSTPENITENCJARNEJ” realizowanej prze Fundację DIES MEI organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości – podjęliśmy projekt wykonania zadania publicznego:

Promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty wyjazdowe do Hostelu w Katach Wrocławskich w temacie: Zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zmiany stylu życia oraz poprawy warunków psychicznych. Trening zastępowania agresji. Praca nad asertywnością oraz radzenie sobie z negatywnymi emocjami. Przygotowanie do wyjścia z kryzysu.

Plan zakłada, że projekt będzie kontynuowany w trybie długofalowym z możliwością docierania do docelowych grup społecznych na terenie kraju.

W Domu Readaptacji Społecznej DOM OJCA w Brodach byłych osadzonych nie brakuje jak również jako fundacja wspieramy wiele miejsc, gdzie takie osoby się znajdują.
A oto pożądane rezultaty wsparcia technicznego, z którego możemy korzystać na miejscu:

  • zaplecze komputerowe
  • nagłośnienie
  • projektor i ekran
  • materiały multimedialne

 

To narzędzia, które SZCZEGÓLNIE TERAZ mają zastosowanie z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i obostrzeń wynikających z panującej pandemii.
… bo warto się inspirować.
REZULTAT? Jesteśmy dobrze wyposażeni w sprzęt, który umożliwia prowadzenie warsztatów, szkoleń, terapii za pomocą multimedialnych środków przekazu służącej skutecznej readaptacji beneficjentów – nie tylko w siedzibie fundacji, ale i wyjazdowych.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE!

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Pomoc postpenitencjarna
Pomoc postpenitencjarna
Pomoc postpenitencjarna
WhatsApp Image 2021-02-25 at 00.17.55 (2)
WhatsApp Image 2021-02-25 at 00.17.55 (1)
previous arrow
next arrow
Pomoc postpenitencjarna
WhatsApp Image 2021-02-25 at 00.17.55 (2)
WhatsApp Image 2021-02-25 at 00.17.55 (1)
previous arrow
next arrow