post

Misja

W myśl cytatu:

„Ratuj wydanych na śmierć, a tych których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj.” Przyp. Salomona 24.11

wyznaczyliśmy misję naszej fundacji, której m.in. jest pomoc społeczna w readaptacji do życia codziennego osobom doświadczającym z powodu trudnych sytuacji życiowych wykluczenia społecznego (opuszczających zakłady karne, byłych osadzonych, osób wychodzących z ośrodków wychowawczych, poprawczych, bezdomnych, sierot, osób z objawami dysfunkcji, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie posiadających możliwości korzystania z zasobów rodzinnych czy środowiskowych). czytaj więcej