post

W ramach projektu „NOWEFIO–lubuskie lokalnie” w drodze porozumieniu o współpracy grupy nieformalnej

Dobre wujki 3”,

a Patronem Fundacją Dom Ojca z Brodów realizowaliśmy projekt pt.:

Together – społecznie bezpiecznie!”

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030

Relacja z realizacji projektu programu „NOWEFIO- lubuskie lokalnie” dotyczy trzech jednodniowych wyjazdów WARSZTATÓW HISTORYCZNO – KULTUROWYCH oraz KRAJOZNAWCZYCH z aspektem turystyki rejonu województwa lubuskiego we współczesnej odsłonie tj. grupowych wyjazdów integracyjnych w ramach działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z warsztatami z zakresu współpracy w zespole, podwyższenia standardu kultury osobistej oraz aktywacji społecznej i sportowej.

RELACJA Z CZĘSCI I.

Piątek, 28 lipca ‘23 : Spływ Kajakowy w Kargowej – wybrana trasa z przewodnikiem. Warsztat krajoznawczy i aktywności sportowej. z zakresu treningu umiejętności społecznych, pracy i skutecznej komunikacji w zespole. Rzeka Obra blisko 13 km trasy!

 

RELACJA Z CZĘSCI II.

Sobota 12 sierpnia ‘23: Warsztaty krajoznawcze – rejs statkiem LAGUNA rzeką Odra w obrębie Nowej Soli. Druga cześć – wyprawa rowerowa szlakiem z Nowej Soli do Siedliska – Warsztaty w aspekcie historyczno-krajoznawczym – zwiedzanie ruin późnorenesansowego Zamku Karolat w Siedlisku. Warsztaty z zakresu współpracy w zespole w plenerze na terenie posiadłości zamku; warsztat historyczno-kulturowy – zwiedzanie zachowanej części zamku i jego ruin.

 

RELACJA Z CZĘSCI III.

Sobota, 16 września ‘23: Wizyta w Pałacu w Brodach /k. Żar, przybliżyła spotkanie z historią założenia Zespołu Pałacowo-Parkowego, który należy do nielicznych zachowanych układów barokowych województwa lubuskiego. W odrestaurowanej oficynie pałacowej przeprowadzono:
– warsztaty Savoir-vivre – o kulturze przebywania i spożywanie posiłków – na miejscu z degustacją.
– sesja fotograficzna w aranżacji pałacowej pt. „Z nędznika na dostojnika.”
Kolejny punkt – wyprawa do pobliskiej miejscowości Jeziora Wysokie na Wieżę Obserwacyjno-Widokową.
Całość uwieńczył pobyt w Parku Mużakowskim Łęknicy z przewodnikiem
– oraz na zakończenie „Piknik jak za dawnych lat.” z wykorzystaniem zakupionych starodawnych gier plenerowych.

 

Fundacja Dom Ojca w miejscowości Brody prowadzi Dom Readaptacji Społecznej DOM OJCA z zakwaterowaniem dla mężczyzn z zakresu wykluczenia społecznego z trudną przeszłością, w kryzysie bezdomności, borykający się z silnymi uzależnieniami, odrzuceniem, są to m.in. byli recydywiści po długich wyrokach mający ogromna trudność w kontaktach z drugim człowiekiem, w funkcjonowaniu w społeczeństwie w prawidłowy sposób, przejawiający niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Są to też osoby, które w pewnym momencie życia po prostu się pogubiły, ale bez wsparcia mimo, że pragną zmiany w swoim życiu, często nie widząc innej drogi, ponownie wracają do więzienia… lub żyją na ulicy bez nadziei… Jest to trudna grupa społeczna, którą zajmujemy się, wyciągając ze stagnacji, wzbudzamy pasje do życia i rozwoju.

Poprzez realizację Projektu staramy się dotrzeć do byłych skazanych, którzy często są pomijani i przekreślani przez dzisiejsze społeczeństwo – nie dając szansy powrotu „miedzy nas”. Uważamy, że każdy zasługuje na drugą szansę, bo nie wszyscy byli przestępcy są źli do szpiku kości.

Projekt ma na celu wspomóc rozwiązanie problemu beneficjentów DOMU OJCA. Jedną z większych trudności tej grupy jest uczestnictwo we wszelkich aktywnościach społecznych, zazwyczaj w dzieciństwie nie mieli okazji uczestniczyć w życiu kulturalno-publicznym z powodu kompleksu niższości, braku umiejętności swobodnego przebywania w otoczeniu ludzi w szacunku i kulturze osobistej.

Realizacja Projektu „Together – społecznie bezpiecznie!” pozwoliła uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności w odgrywaniu ról społecznych, komunikacyjnych, które będą potrafili zastosować w swoim życiu i codziennej pracy. Korzystając z aspektów aktywnej turystyki krajoznawczej i historycznej rejonu ziemi lubuskiej przeprowadziliśmy warsztaty, przy wykorzystaniu aktywnych i praktycznych metod nauczania w tym: warsztatów Savoir-vivre jako sztuki życia w kontekście znajomości obyczajów i form towarzyskich, reguł grzecznościowych, radzenia sobie w różnych sytuacjach kultury osobistej. Przeprowadzenie sesji fotograficznej beneficjentów fundacji w aranżacji pałacowej pt. „Z nędznika na dostojnika.” – ma na celu podniesienie atrakcyjności wizerunku człowieka. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zaoferowaliśmy najciekawsze rozwiązania nowoczesnej integracji jak wyprawa na spływ kajakowy, rejs statkiem, czy wyprawa rowerowa, gry zespołowe podczas „Pikniku jak za dawnych lat!” etc… – to aktywności, które dają uczestnikom możliwość wzmocnienia pozycji społecznej, jest to wkład w rozwój osobowy przez co dążymy do poprawy warunków psychicznych poprzez relacje z drugim człowiekiem, wspólnych wyjazdów z przyjaciółmi, które łączą ludzi, rozwijają umiejętności społeczne i dają radość! Zgrane grupy funkcjonują sprawniej, szybciej i efektywniej – to nic innego jak intralna inwestycja w przyszłość tych chłopaków! I tego im potrzeba!