post

W ramach konkursu na MIKRODOTACJĘ projektu „STARTUJ Z FIO – LUBUSKIE LOKALNIE” w drodze porozumieniu o współpracy grupy nieformalnej „Dobre wujki”, a Patronem Fundacją Dom Ojca z Zielonej Góry WYGRALIŚMY dotację na realizację projektu pt.:

Jeśli przestaniesz się rozwijać, zaczniesz się cofać!  Wyjazd szkoleniowo integracyjny.”

STARTUJ Z FIO – LUBUSKIE LOKALNIE”– projekt ma na celu zwiększenie aktywności i zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego w życie publiczne z zakresu inicjatyw oddolnych oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych.

Strefa pożytku publicznego, której dotyczy projekt to: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja społeczno – zawodowa osób będących beneficjentami Fundacji Dom Ojca poprzez zorganizowanie cyklu spotkań warsztatowo – integracyjnych.

Nasz cel i złożenia zainspirowane są lokalnymi potrzebami miasta Zielona Góra i okolic. Dostrzegliśmy potrzebę ożywienia miejskiej społeczności w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości i niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Naszą pomocną dłoń kierujemy do ludzi pragnących podjąć kroki do zmiany życia.

Realizacja projektu wyposaży człowieka w narzędzia pozytywnych relacji międzyludzkich oraz zapewni harmonijny rozwój w oparciu o warsztaty, co znacznie wpłynie na rozwiązanie lub co najmniej złagodzenie problemu przez działania jakie przeprowadziliśmy.

autoprezentacja 5
piatek - autoprezentacja 3
Dyplom dla Mariusza
dyplom dla Marleny
IREK
Jacek stoi
Mariusz - wykłady
Mariusz wykłady 2
Marlena - wykład
Marlena Wykłady
niedziela - grupowe ze mną
obiad sobota
piatek - grupowe na tle TATR
piatek - w drodze na Krupówki
piatek autoprezentacja 2
PIATEK Zakopane
piątek - zajęcia autoprezentacja
PIĄTEK - ZĄB
piątek autoprezentacja 4
pierwszy przystanek
Słuchacze
sobota - 5 stawów
sobota - Bartek na szczycie
sobota - grill
sobota - widok gór w tle
sobota grill 3
sobota grill
super foto wyklady
uśmiechnięty Mariusz
z wersetem
previous arrow
next arrow
autoprezentacja 5
piatek - autoprezentacja 3
Dyplom dla Mariusza
dyplom dla Marleny
IREK
Jacek stoi
Mariusz - wykłady
Mariusz wykłady 2
Marlena - wykład
Marlena Wykłady
niedziela - grupowe ze mną
obiad sobota
piatek - grupowe na tle TATR
piatek - w drodze na Krupówki
piatek autoprezentacja 2
PIATEK Zakopane
piątek - zajęcia autoprezentacja
PIĄTEK - ZĄB
piątek autoprezentacja 4
pierwszy przystanek
Słuchacze
sobota - 5 stawów
sobota - Bartek na szczycie
sobota - grill
sobota - widok gór w tle
sobota grill 3
sobota grill
super foto wyklady
uśmiechnięty Mariusz
z wersetem
previous arrow
next arrow

W dniach 7- 9 sierpnia 2020 roku Fundacja Dom Ojca z Zielonej Góry jako PATRON podjęła się realizacji projektu „Jeśli przestaniesz się rozwijać, zaczniesz się cofać! Wyjazd szkoleniowo integracyjny.”

Pochwyciliśmy te osoby, oddaliliśmy od miejsca zamieszkania w nową przestrzeń, której wcześniej nie mieli okazji oglądać. Oderwaliśmy ich od codzienności, rutyny dnia powszedniego i zabraliśmy na nowy obszar działania, gdzie mogliby w pełni zaangażować się z uwagą na szkoleniu – stąd wyjazd szkoleniowo – integracyjny w ich własnym środowisku w inne bardziej atrakcyjne miejsca krajoznawczo – nasze polskie góry Tatry. Zaplanowany wyjazd obejmował 3 dni pobytu 🙂

W miejscowości Ząb przy Zakopanem w wynajętym pensjonacie przeprowadzono szkolenia
i warsztaty, które przeprowadziło dwóch wolontariuszy ekspertów w
następującej tematyce:

Pierwsze warsztaty z AUTOPREZENTACJI były adresowane do wszystkich odbiorców – w ramach integracji społecznej. Warsztaty realizowały cel rozwojowy, który umocnił pozycje uczestnika szkolenia na rynku pracy w kontekście zwiększenia kompetencji odbiorców bezpośrednich, przede wszystkim wyposażenie ich w narzędzia, dzięki którym wiele kroków mogą podjąć sami w poszukiwaniu zatrudnienia. Szkolenia zakończyły się kursem napisania własnego cv i listu motywacyjnego do potencjalnego pracodawcy.

Nieodzownym elementem warsztatów była ARTETERAPIA w temacie: Gdzie jest miejsce dla tych, którzy nie chcą lub nie umieją pędzić w rytmie tego świata i podlegają odrzuceniu? Gdzie szukać wartości? Co w tym świecie ma wartość? Relacja terapeutyczna. Komunikacja interpersonalna. Prace twórcze o charakterze efemerycznym. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wyrażanie swoich potrzeb, emocji i opinii. Wyjście w plener w ramach treningu umiejętności społecznych.

Dzięki przeprowadzonym warsztatom uczestnicy lepiej zrozumieli siebie, naturę swoich problemów i trudności, to z kolei prowadziło do pozytywnej trwałej przemiany w postrzeganiu siebie w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia. Forma terapii kierowana była do osób, które mają trudności z wyrażaniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną.

Kolejne szkolenie objął temat: CO TO JEST PROFIL ZAUFANIA? Dlaczego warto go założyć? Co załatwisz dzięki profilowi zaufania? Szkolenie dotyczy potrzeby i konieczności założenia profilu zaufania przez dostępne kanały oraz problematyki związanej z niwelowaniem pandemii w następstwie wystąpienia COVID-19 i jej skutków jakie są objęte osoby wykluczone społecznie.

W niedzielę zakończyliśmy szkolenie podsumowaniem rezultatów szkolenia oraz serdecznymi podziękowaniami dla wspaniałych wolontariuszy za profesjonalna postawę i poświęcony nam czas! Za ich osobowość, uśmiech, rozmowy, które wprowadziły niesamowitą ciepłą i rodziną atmosferę. Jesteśmy wdzięczni…

Szczególnie serdecznie DZIĘKUJEMY za wsparcie, podmiotom, które sfinansowały to przedsięwzięcie. Dziękujemy za wsparcie, to dzięki WAM mieliśmy możliwość pomagać osobom wykluczonym społecznie.

DZIĘKUJEMY!

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

w ramach zadania „Startuj z FIO – lubuskie lokalnie”