post

Kolejne rozdanie! … DYPLOMÓW
tym razem Dyplomów Ukończenia Etapów Programu Pomocowo – Terapeutycznego Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznym w Domu Readaptacji Społecznej DOM OJCA w Brodach! To była trudna praca, aby zdobyć Dyplom…

Gratulujemy najbardziej wytrwałym!

„Rzekł mu Pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny!
Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę;
wejdź do radości pana swego.”
Ewangelia Mateusza 25:21