post

Przy współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami Fundacja realizuje swoje cele poprzez promowanie Pisma Świętego i literatury Chrześcijańskiej podczas duszpasterstwa w zakładach karnych.

Jedno z działań polega na tym, że wśród skazanych rozpowszechniana jest „Biblia Motocyklisty” zawierająca Nowy Testament i historie osób, które przewartościowały swoje życie poznając Pana Jezusa. Znajduje się tam również historia pod tytułem „Decydujący moment” Radosława Domżał, który prowadzi nasz Dom Readaptacji Społecznej DOM OJCA w Brodach. Skazani nawiązują z nami kontakt za pośrednictwem adresu znajdującego się w „Biblii Motocyklisty” – mogą do nas napisać list z zapytaniem o formę pomocy po wyjściu na wolność.

 

Skazanym jako rodzicom dajemy możliwość pozyskania darmowego egzemplarza “Opowieści o Jezusie”, które mogą przekazać swoim pociechom.