post

Przedstawiamy przeprowadzone z sukcesem inicjatywy społeczne, wśród których angażowaliśmy się poprzez różnorodne działania w tematyce krzewienia kultury chrześcijańskiej w rozmaitych społecznościach lokalnych na terenie Polski i nie tylko.

Poniżej prezentujemy zgromadzone fotografie z współorganizowanych przez nas wydarzeń takich jak konferencje więzienne, wizyty w zakładach karnych, spotkania w szkołach, zbiórki żywności, festyny okolicznościowe, ewangelizacje, wyjazdy z pomocą, z działalności charytatywnej i dobroczynnej, wsparcia rodziców najmniejszych dzieci w posiłki tj. mleczka, zupki itp.
Nasza fundacja angażuje się również w działalność poprzez realizacje akcji społecznych na rzecz rodziny. Organizowanie przedsięwzięć w ramach działalności kulturalnej takich jak: imprezy artystyczne, charytatywne, rekreacyjne i sportowe.