post

W myśl cytatu:  „Ratuj wydanych na śmierć, a tych których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj.” Przyp. Salomona 24.11, wyznaczyliśmy cele naszej fundacji, wśród których m.in. jest pomoc społeczna w readaptacji do życia codziennego osobom doświadczającym  z powodu trudnych sytuacji życiowych wykluczenia społecznego (opuszczających zakłady karne, byłych osadzonych, osób wychodzących z ośrodków wychowawczych, poprawczych, bezdomnych, sierot, osób z objawami dysfunkcji, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie posiadających możliwości korzystania z zasobów rodzinnych czy środowiskowych).

Od stycznia 2020 roku fundacja prowadzi Dom Readaptacji Społecznej DOM OJCA, który stanowi „drogę” do reaktywacji życia osób z trudną przeszłością. Chcemy wyłonić z tych ludzi potencjał do działania, poprzez życzliwe i rzetelne budowanie oraz dowartościowanie ich osoby, ze wskazaniem na możliwości rozwoju zawodowego i zaopatrzenia w narzędzia, dzięki którym wiele życiowych kroków mogą wykonać sami.
Nasze  działania umożliwiają beneficjentom w pełni uczestniczyć w ważnych aspektach życia społecznego w oparciu o wartości chrześcijańskie wywodzące się z Pisma Świętego, które są fundamentem ludzkiej egzystencji.

Dom Ojca jest dla osób, które wcześniej nie zaznały miłości rodziców, ciepła rodzinnego. Jednocześnie chcielibyśmy, by nasi Podopieczni mogli z  powodzeniem wrócić do społeczeństwa i stać się w zupełności samodzielnymi obywatelami, kierującymi się w życiu uczciwością, pracą, miłością do ludzi oraz szacunkiem.

Chcemy dać im Dom, którego nigdy nie mieli, nie tylko budynek, ale i wiarę, nadzieję i miłość…

Nasza działalność ma charakter wieloaspektowy, począwszy od udzielenia schronienia, miejsca do spania, możliwość przygotowania posiłku, pomoc administracyjną, socjalną, w kierowaniu do specjalistów w leczeniu, w znalezieniu pracy, w kierowaniu na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe etc. W ramach tej pomocy zabezpieczane są podstawowe potrzeby do godnego życia. Szczególne znaczenie w działaniach odgrywa pomoc w odbudowaniu relacji rodzinnych, które uległy zerwaniu.