post

W ramach naboru w programie „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 Fundacja Dom Ojca realizuje przedsięwzięcie pod tytułem: „Ekologicznie i ekonomicznie – zielona transformacja Domu Ojca milowym krokiem przyjaźni z naturą.”

Zielona transformacja Fundacji Dom Ojca polegającej na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła jako źródła ogrzewania i pozyskiwania ciepłej wody użytkowej oraz montaż biologicznej oczyszczalni ścieków.

Montaż instalacji fotowoltaicznej.

Montaż i podłączenie pompy ciepła.

Montaż biologicznej oczyszczalni ścieków.

Krajowy Plan Odbudowy Polski i Zwiększania Odporności

Dofinansowanie z UE 170.000 zł netto

Realizowany Projekt przewiduje wykorzystanie środków wsparcia na następujące 3 działania:

instalacja fotowoltaiczna na dachach stodoły oraz przyległej wiaty i stanie się prosumentem w zakresie kupna i sprzedaży energii elektrycznej, dzięki czemu ograniczymy koszty zakupu energii elektrycznej i będzie to ważnym elementem zielonej transformacji naszej Fundacji

zainstalowanie pompy ciepła jako źródła energii na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, która zastąpi dotychczas używany kocioł bezklasowy wytwarzający znaczne ilości spalin i gazów cieplarnianych.

– montaż nowoczesnej biologicznej oczyszczalni ścieków, która zastąpi stary, zużyty zbiornik na ścieki zagrażający środowisku będzie istotnym krokiem w kierunku przeprowadzenia zielonej transformacji

– korzyści pośrednie wynikające z przeprowadzenia planowanych działań generują oszczędności rzędu 20 tysięcy złotych wynikające z ograniczenia wydatków zostaną wykorzystane na modernizację Fundacji, przyspieszenie i optymalizację prac remontowo-budowlanych budynków, które użytkuje Fundacja (domu wybudowanego w 1902 roku wraz z 2 przynależącymi budynkami gospodarskimi) oraz poszerzanie zakresu prowadzonej działalności.

W pierwszym roku zaoszczędzone środki przeznaczymy na rozbudowę jadalni o 50% powierzchni oraz jej modernizację i rozszerzenie funkcjonalności. Jadalnia stanie się miejscem organizacji warsztatów, szkoleń oraz spotkań autorskich. Powyższe działania podniosą znacząco innowacyjność naszej fundacji i zwiększą jej atrakcyjność rynkową, co przyczyni się do:

– zwiększenia naszej pozycji na rynku

– poprawienia warunków mieszkalno-bytowych oraz zwiększenia ilości i jakości środków terapeutycznych dla naszych beneficjentów, głównie ze względu na możliwość wykorzystania zaoszczędzonych środków na rozwój Fundacji i wdrażanie nowych rozwiązań

– zwiększenia odporności na zawirowania gospodarki poprzez częściowe usamodzielnianie się w kwestiach pozyskiwania mediów i korzystania z usług komunalnych

Wykorzystanie celowe środków wsparcia przyczyni się również pośrednio do zapewnienia instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój naszej działalności. Środki zaoszczędzone w wyniku głównych działań przedsięwzięcia będących częścią planu rozwoju naszej Fundacji będziemy mogli przeznaczyć m.in. na poprawę warunków mieszkalno-bytowych naszych beneficjentów oraz zwiększenie możliwości terapeutycznych.

KPO