Wierzymy, że jedynie Bóg udziela najskuteczniejszej pomocy w rozwiązywaniu wszystkich trudnych problemów, zarówno naszych osobistych, jak i naszych podopiecznych. Wielokrotnie doświadczyliśmy Jego pomocy i śmiało możemy powtórzyć za św. Pawłem „Wszystko mogę w Tym który mnie wzmacnia, w Chrystusie” Flp. 4, 13.

Osobista wiara i relacja z żywym Bogiem Jezusem Chrystusem jest podstawą życia każdego człowieka bez względu na sytuację w jakiej się znajduje. Dlatego krzewienie kultury chrześcijańskiej jest dla nas ważnym celem fundacyjny, który realizujemy poprzez propagowanie Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, organizowanie przedsięwzięć i misji chrześcijańskich, poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przemianę duchową społeczeństwa.