post

Piękny dzień i ogromna radość dla nas, dla chłopaków z DOMU OJCA oraz naszych przyjaciół!
To przykład na to, że w Bożej łasce i miłości ukryte jest piękno nowego życia. Warto być wytrwałym i w ufności oczekiwać na swój czas. Uwieńczymy to pięknym wersetem.

“Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę…”
Kazn. Salomona 3.1